สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " โลกของหมา" เอ๊ย... "โลกของสุนัข" ที่มีทั้งสาระ ความรู้ ความเฮฮา หลากหลาย รวบรวมมามอบให้แก่ ผู้ที่เข้าชม home page ทุกคำชม คือ พลังการทำงาน และทุกคำติ คือ แรงบันดาลใจให้ ผู้จัดทำต่อสู้ อย่าให้ผู้จัดทำต่อสู้ เพียงลำพัง นะค่ะ ยังไง แวะเวียนเข้าเยี่ยมชม กันบ่อยๆ ละ
.................................................................................................................................................................................................
"วิธีการเลี้ยง สุนัขให้เขาน่ารักตลอดไป"
สําหรับคุณเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เพราะการที่จะให้ลูกสุนัขที่น่ารักสมบูรณ์ 100% ปัจจัยที่มีผลก็มี 2 ส่วนคือ 1. พันธุกรรม หรือสายพันธุ์ประวัติ ลักษณะที่บรรพบุรุษถ่ายทอด มาให้ซึ่งมีผลต่อสุนัขตัวนั้น โดยประมาณ 30% 2. การจัดการเลี้ยงดูซึ่งมีผลต่อสุนัขโดยประมาณ70%
พันธุกรรม

ลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่บรรพบุรุษ มีผลต่อการเลี้ยงสุนัขให้น่ารักอย่างไร ถือว่าได้กล่าวไปบ้างแล้วในฉบับที่แล้ว ถึงวิธีเลือกให้ได้ลูกสุนัขที่ดี เพราะถ้าคุณได้ลูกสุนัขที่ไม่ค่อยจะดี มาเลี้ยงดูโอกาสที่ลูกสุนัขตัวนั้น จะเติบโตเป็นสุนัขที่สวยงามสมบูรณ์ก็ เป็นไปได้ยาก ได้ลูกสุนัขจากพ่อแม่ที่เป็นเกรดระดับแค่สัตว์เลี้ยง (Pet) โอกาสที่จะโตแล้วสวยเป็นสุนัข ประกวด จนเป็นแชมป์ถูกต้องตามสายพันธุ์ ดูยังไงก็ไม่สวยตามมาตรฐานสายพันธุ์ ก็ยังดันทุรังส่งเข้าประกวดอยู่เรื่อยๆ สุดท้ายก็อาจได้เป็นแชมป์ แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครเขาเอาตัวสวยๆ เข้าไปประกวดต่างหาก เพราะทนความน่าเบื่อหน่าย จากการจัดการประกวดหลายๆ งานไม่ได้เดี๋ยวนี้เขา เลือกงานประกวดกัน แล้วนะไม่ประกวดพรํ่าเพรื่อ เพราะแชมป์บางงาน ได้มามันไม่สมศักดิ์ศรีสุนัข มีแค่ตัวเดียวแถมความสวยงามยังไม่เข้าขั้นเลย

การดูแลด้านสุขภาพ

1. อาหาร และวิธีการให้รวมทั้งปริมาณการให้ ในแต่ละวัน และแต่ละอายุ
2. การออกกําลังกาย ให้สุนัขแข็งแรง และเติบโตเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และตรงตามมาตรฐานพันธุ์นั้นๆ
3. การรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดต่อให้ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อให้มีภูมิคุ้มโรค ในระดับที่สามารถป้องกั นโรคได้
4. การจัดการป้องกันพยาธิ ได้แก่การถ่ายพยาธิทั้งตัวแบน และตัวกลม รวมทั้งป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ และพ ยาธิภายนอกได้แก่เห็บ และหมัด
5. การจัดการอื่นๆ เช่น การอาบนํ้าดูแลขน เป็นต้น

นิสัยของสุนัข
สุนัขต้องได้รับการฝึกอบรมนิสัย จึงจะมีนิสัยที่ดี คนเป็นสัตว์ที่พูดกันได้สื่อสาร ด้วยภาษาได้ยังต้องได้รับการอบรมสั่งสอนเลย จึงจะเป็นคนด นิสัยดีขึ้นมาได้ แล้วสุนัขเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน จะมีนิสัยที่ดีได้อย่างไร คนทั่วๆ ไปเมื่อได้ลูกสุนัขมา ก็จะชอบเพราะมันน่ารักตัวอ้วนๆ ขนฟูซุกซนร่าเริง ก็ชอบพอมันเริ่มโตเล่นมาก ขึ้นมันเขี้ยวกัดรองเท้า หรือขุดต้นไม้ ถ้าเราไม่ไปห้ามมันไม่ให้ทําตามใจมัน อย่างนี้ต่อไปพอมันทําจนติดเป็นนิสัย ก็จะไปโทษมันว่านิสัยไม่ดี สุนัขนิสัยดีไม่ดีขึ้นกับเจ้าของนะคะ ไอ้ที่นิสัยดีเองโดย ไม่ฝึกนะเป็นไปไม่ได้หรอก เราต้องฝึกนิสัยสุนัขในเรื่องราวเหล่านี้
นิสัยการกิน

เช่น การให้อาหารสุนัขเป็นเวลา, ไม่ให้อาหารของคนผู้เป็นเจ้าของขณะกินข้าว เพื่อป้องกันสุนัขมีนิสัยเสียชอบ ขอของกินเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่ยอมกินอาหารของเขา

นิสัยการขับถ่าย

หัดให้สุนัขถ่ายนอกบ้าน ไม่ถ่ายเวลาอยู่ในบ้าน หรือถ่ายในบริเวณที่เราไม่ต้องการ ให้ถ่ายแต่อย่าหัดให้สุนัขของเรา ไปถ่ายหน้าบ้านคนอื่น อาจโดนทำร้ายได้ทั้งเจ้าของและสุนัขตัวนั้น

นิสัยการเล่น

หัดให้สุนัขเล่นของเล่น หาของให้สุนัขกัด เช่น กระดูกกระดูกปลอม ตุ๊กตาลูกบอลเหล่านี้เป็นต้น สุนัขจะได้ไม่ไปเล่นทําลายข้าวของๆเรา

การเรียนรู้ชื่อ

หัดเรียกชื่อสุนัขบ่อยๆ ให้สุนัขจําได้เรียกชื่อเขา ให้เขามาหาชื่อนั้น จะตั้งยาวเป็นลิเกก็ได้ แต่ให้มีคําเรียกชื่อเล่น สักพยางค์ หรือสองพยางค์ สุนัขจะจดจําง่าย และคุณก็เรียกไม่ยากด้วย

นิสัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ จะเป็นการสร้างนิสัยของสุนัข ให้น่ารักอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว อย่างปกติสุข และไม่ก่อความเดือดร้อน ให้ทั้งครอบครัวคุณ และผู้อื่น คุณอย่าลืมนะคุณต้องฝึกฝนนิสัยเขา ควบคู่กับการดูแลสุขภาพของเขา ให้ดีเพื่อให้เขามีสุขภาพแข็งแรง สวยงามนิสัยก็ดี เพื่อนคุณมาบ้าน หรือพาเขาออกไปข้างนอกแล้ว เขาชมสุนัขของคุณ คุณก็จะภูมิใจในตัวเขา และคนชมก็จะรู้สึกชื่นชม คุณผู้เป็นเจ้าของ และคนเลี้ยงด้วยคุณก็จะรัก และภูมิใจที่มีสมาชิกในครอบครัวที่น่ารักตัวนั้นด้วย

เหมือนที่มีคนพูดกันว่า "ดูหมาแล้วให้ดูเจ้าของเพราะเหมือนกัน" อันนี้น่าจะหมายความถึง "สุขภาพที่ดีและนิสัยที่ดีของสุนัขนั้น" ดีเพราะเจ้าของดีมีนิสัยดี มีระเบียบวินัยใส่ใจ ดูแลรับผิดชอบดี ถ้าสุนัขเกเรนิสัยเสีย ขี้โมโหเพี้ยนๆ น่าจะเกิดจากเจ้าของดูแลไม่ดีนะคับ

 


การสร้างนิสัยและการฝึกสุนัข

...........................................

การพัฒนาการของสุนัข

...........................................

โรคและการป้องกัน

...........................................

อาหารสุนัข

...........................................

 

 
© 2003 All rights Reserved